Huismuizen

Huismuizen
Huismuizen hebben een slanke bouw, spitse kop en grote oren, kraalogen en een lange dunne staart. Een volwassen muis heeft een lichaams lengte van ongeveer 7 - 10 cm en een gewicht tussen de 15 en 30 gram.
Vrouwtjes zijn vanaf 2 maand geslachtsrijp en krijgen na een draagtijd van ongveer 3 weken 5 - 6 jongen.

Huismuizen zijn uitstekende klimmers en kunnen tot circa 30 cm hoogte springen. Reuk is het voornaamste zintuig van de muis. Het zijn alleseters en eten bijvoorkeur op rustige, beschutte plaatsen.

Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden, ze bevuilen voedselvoorraden met uitwerpselen en urine. Daarnaast veroorzaken ze knaagschade aan producten en materialen, waaronder kabels.

Gezien de muizen zich door kleine openingen verplaatsen is het belangrijjk ter preventie openingen in de buitenmuur te verkleinen tot maximaal 0,5 cm breedt. Beperk het voedselaanbod door afval op te ruimen en voorkom schuilplaatsen.

Tips
  • Zorg dat er geen eten rondslingert.
  • Laat de kat los, of leen de kat van de buren.
  • Schakel Plaagdierbeheersing Geert Hazenberg in.

terug naar overzicht
Plaagdierbeheersing Geert Hazenberg | Dijksterweg 47, Kleine Huisjes | 06-51903513