Mieren

Mieren
Mieren zijn sociaal levende insecten die staten vormen. Mieren kennen een strikte taakverdeling, de koningin en de mannetjes zorgen voor de voortplanting en de werksters zorgen voor het verzamelen van het voedsel, het verzorgen van de broed, het onderhouden van het nest en de verdediging van het nest.
Ze voeden zich met insecten en zoetigheden. Daarvoor melken ze bladluizen.

De zogenaamde "bruidsvlucht" vindt voornamelijk plaats in juli en augustus. Tijdens de vlucht bevruchten de mannetjes de koninginnen in de lucht.Na de bruidsvlucht gaan de mannetjes dood en als de koninginnen beneden zijn verliezen zij hun vleugels. Daarna gaan de koninginnen naar een bestaand nest om mee te werken aan de uitbreiding, of ze proberen een nieuw nest te stichten.

In het voorjaar kunnen de mieren binnenkomen op zoek naar voedsel, dit komt omdat er buiten nog weinig voedsel te vinden is.

Tips
  • Bewaar jam, suiker en andere zoetigheden in afgesloten potten.
  • Schakel Plaagdierbeheersing Geert Hazenberg in.

terug naar overzicht
Plaagdierbeheersing Geert Hazenberg | Dijksterweg 47, Kleine Huisje | 0595-526669