Mollen

Mollen
De mol leeft hoofdzakelijk ondergronds en eet regenwormen, engelingen, maden en andere insceten, larven, duizendpoten en slakken die in hun gangstelsel komen.

Mollen kunnen door hun graafgedrag wel behoorlijk schade aanrichten aan uw gazon of terras. Dit maakt hun bestrijding soms noodzakelijk.

Het voortplanting seizoen is van maart tot juni. De draagtijd is 3 weken en per worp 3 tot 5 jongen. Na 6 tot 7 weken gaan de jonge mollen zelfstandig op zoek naar voedsel en na 9 weken worden ze verdreven door de moeder uit haar gangstelsel.
De maximale levensduur van de mol is 3 jaar.

De mol leeft solitair in een eigen gangstelsel en graaft met een snelheid van 12 tot 15 meter per uur, bijvoorkeur in losse, humusrijke grond waarin veel wormen zitten.
Jonge mollen verplaatsen zich soms boven de grond.

Tip
  • Schakel Plaagdierbeheersing Geert Hazenberg in.

terug naar overzicht
Plaagdierbeheersing Geert Hazenberg | Dijksterweg 47, Kleine Huisje | 0595-526669