Steenmarter

Steenmarter
De steenmarter is een prachtig nachtdier, maar kan zorgen voor overlast en schade.
In huizen betrekt de steenmarter vaak loze ruimten op zolderverdieping, kruipruimten of spouwmuren. De steenmarter wordt meestal ontdekt door het gestommel dat hij maakt. Steenmarters hebben een eigen territorium van 15 tot 600 ha afhankelijk van het voedselaanbod.

Overlast kan zijn, bijt- en knaagschade aan auto's, geluidsoverlast, stank overlast, schade aan isolatiemateriaal en doden van pluimvee.

Om duurzaam van de overlast door steenmarters te worden verlost, zal wering uit huizen uiteindelijk de beste oplossing zijn. Met wering wordt bedoeld de steenmarter buitenshuis te houden en hem de toegang te ontnemen van huis of gebouw.
Dit vereist bij elk huis of ander gebouw een andere aanpak.

terug naar overzicht
Plaagdierbeheersing Geert Hazenberg | Dijksterweg 47, Kleine Huisje | 0595-526669