Steenmarter

Steenmarter
De steenmarter is in Nederland een bij de wet beschermd dier dat niet gevangen of gedood mag worden. Dit 's nachts actieve roofdier kan voor overlast zorgen in woningen in de vorm van herrie en stank maar ook in voertuigen, waar ze leidingen kunnen doorbijten.

De steenmarter is qua grootte vergelijkbaar met een slanke kat met kortere poten. Ze eten onder andere knaagdieren, jonge konijnen, vogels, eieren, insecten, kikkers, regenwormen en spitsmuizen.
In de nazomer eten ze veel plantaartdig materiaal.

De marter gaat 's nachts op jacht. De geluiden die ze maken op bijvoorbeeld de vliering concentreren ze tegen een uur of 4 , 5 in de morgen, dan gaan ze spelen.
Bovendien kunnen ze ook stankoverlast veroorzaken door de keutels, urine en geurvlaggen die ze uitzetten. De kadavers van hun slachtoffers zorgen ook voor stank en kunnen daarnaast insecten aantrekken.

Om steenmarters te weren moet de woning "marterdicht" worden gemaakt en heg en bomen die te dichtbij het huis staan verwijderd worden vanwege het klimmen en overspringen naar de woning.
Een opening van 5-6 cm kan al voldoende zijn voor een steenmarter om binnen te komen.
Steenmarters hebben een hekel aan lawaai, weet u waar de steenmarter zich ophoudt, dan kunt u daar dichtbij een radio zetten, het liefst met een praatprogramma.

terug naar overzicht
Plaagdierbeheersing Geert Hazenberg | Dijksterweg 47, Kleine Huisje | 0595-526669