Wespen

Wespen
De gewone wesp voort samen met de Duitse wesp, de groep van de zogenaamde limonadewespen, de wespen die in de tweede helft van de zomer overlast kunnen veroorzaken.
In een goed ontwikkeld wespvolk kunnnen soms wel 5000 of meer individuen voorkomen. Wespen steken wanneer ze in het nauw worden gebracht of wanneer het nest wordt verstoord.

De jonge koninginnen komen uit in augustus / september en verlaten het nest om te paren. Na overwintering starten ze in het voorjaar met het bouwen van een nest en leggen van eitjes. De werksters nemen het werk over en de koningin komt het nest niet meer uit en legt alleen nog eitjes.
Het voedsel voor de larven zijn insecten, en de wepsen voeden zich met eiwitten van insecten en suikerhoudende vloeistoffen uit bloemen, honingdauw en sappen van rijpe vruchten.

Maak nooit de uitvlieg opening van een nest dicht. De wespen zullen net zo lang zoeken of knagen tot ze een andere uitgang hebben gevonden. Op die manier kunnen ze in grote aantallen ook binnen in een gebouw terecht komen.

Tips
  • Laat geen etenswaren of limonade onafgedekt op tafel staan.
  • Schakel Plaagdierbeheersing Geert Hazenberg in.

terug naar overzicht
Plaagdierbeheersing Geert Hazenberg | Dijksterweg 47, Kleine Huisje | 0595-526669