Mieren

Spacer

Mieren zijn sociaal levende insecten die staten vormen. Mieren kennen een strikte taakverdeling. De koningin en de mannetjes zorgen voor de voortplanting. De werksters verzamelen voedsel, verzorgen het broed, onderhouden het nest en verdedigen het nest.

Mieren voeden zich met insecten en zoetigheden. Daarvoor melken ze bladluizen.

De vliegende mieren zorgen voor de zogenaamde 'bruidsvlucht' deze vindt voornamelijk plaats in juli en augustus. Tijdens de vlucht bevruchten de mannetjes de koninginnen in de lucht. Na de bruidsvlucht gaan de mannetjes dood en als de koninginnen weer beneden zijn, verliezen zij hun vleugels. Daarna gaan de koninginnen naar een bestaand nest om mee te werken aan de uitbreiding of ze proberen een nieuw nest te stichten.


In het voorjaar kunnen mieren binnenkomen op zoek naar voedsel, omdat er buiten nog weinig voedsel te vinden is.

TIPS

  • Bewaar jam, suiker en andere zoetigheden in afgesloten potten.
  • Schakel Plaagdierbeheersing Geert Hazenberg in.