Steenmarter

Spacer

De steenmarter is in Nederland een bij de wet beschermd dier, dat niet gevangen, verstoort of gedood mag worden. Dit 's nachts actieve roofdier kan voor overlast zorgen in woningen in de vorm van herrie en stank. Maar ook in voertuigen, waar ze leidingen kunnen doorbijten.

De steenmarter is qua grootte vergelijkbaar met een slanke kat met kortere poten. Ze eten onder andere knaagdieren, jonge konijnen, vogels, eieren, insecten, kikkers, regenwormen en spitsmuizen. In de nazomer eten ze veel plantaardig materiaal.

De steenmarter gaat 's nachts op jacht. De geluiden die ze maken op bijvoorbeeld de vliering concentreren zich in de ochtend als ze terug komen in hun schuilplaats.

Bovendien kunnen ze ook stankoverlast veroorzaken door de keutels, urine en geurvlaggen die ze uitzetten. De kadavers van hun slachtoffers zorgen ook voor stank en kunnen daarnaast insecten aantrekken.


Om steenmarters te weren moet de woning 'marterdicht' worden gemaakt. Een opening van 5-6 cm kan al voldoende zijn voor een steenmarter om binnen te komen. Ook moeten heg en bomen die te dicht bij het huis staan verwijderd of gesnoeid worden vanwege het klimmen en overspringen naar de woning.

TIP

Steenmarters hebben een hekel aan lawaai. Als u weet waar de steenmarter zich ophoudt, dan kunt u dicht daarbij een radio zetten.